STEGVIS PRE- OCH ONBOARDING-PROCESS

6 effektiva steg till en digitaliserad pre- och onboarding-process av nya medarbetare

En effektiv pre- och onboarding-process av nya medarbetare kan minska personalomsättningen och märkbart öka lojaliteten och medarbetarengagemanget. Bäst av allt? Du kan digitalisera och automatisera processen. Här är guiden som visar dig hur.

Digital onboarding eBook
NYCKELN TILL ATT SKAPA MEDARBETARENGAGEMANG FRÅN DAG ETT

Om guiden som visar dig hur du digitaliserar din pre- och onboarding-process

Enligt Gallup anser endast 12% av medarbetare att deras onboarding-process varit bra. Samtidigt är en lyckad pre- och onboarding-process nyckeln till att engagera medarbetare från dag ett och förvalta deras höga ambitionsnivåer. Hela processen kan idag digitaliseras så att du minskar på medarbetarkostnader och förbättrar arbetsklimatet.

I guiden får du svar på frågor som:

  • Vad är en digitaliserad pre- och onboarding-process?
  • Varför är den viktig?
  • Hur digitaliserar du din pre- och onboarding-process?
  • Hur kan du förbättra medarbetarengagemanget från dag ett?

Hur denna guide hjälper dig:

  • 6 effektiva steg som hjälper dig lägga upp din process.
  • Hur du välkomnar nya medarbetare på bästa sätt och förvaltar deras höga ambitionsnivå.
  • Hur du använder digitala verktyg för att automatisera dina processer.
  • Mallar och exempel på hur vi på Winningtemp skapar engagerande pre- och onboarding-processer för våra medarbetare.

Ladda ner guiden

Fyll i formuläret