Remote working-1

Förbättra ledarskapet. Boosta produktiviteten.

Medarbetar­upplevelseverktyg för distansledare

Håll ditt distansteam engagerat och driv din organisation framåt med
Winningtemps unika, AI-baserade plattform.

Boka gratis demo
Utvecklad för produktivitet och engagemang

Förbättra distansledarskap med feedback och kommunikation

Winningtemps forskningsbaserade och innovativa plattform erbjuder en unik kombination av medarbetarengagemang-, arbetstillfredsställelse- och Performance Management-verktyg i ett snyggt och användarvänligt paket.

  • Öka produktiviteten med tydlig målstyrning och ansvarsfördelning 
  • Håll koll på medarbetares välmående och psykiska hälsa
  • Effektivisera kommunikationen med dokumenterade 1:1 och avstämningar
  • Underlätta meningsfulla teammöten
  • Boosta medarbetarerkännandet med vår omfattande Beröm-funktion
  • Förbättra arbetstillfredsställelsen och lönsamheten

Den smarta plattformen kombinerar automatiserade temperaturmätningar med målstyrning, prestationsbedömning och medarbetarsamtal för att göra arbetet agilare.

Skapa ett välfungerande, engagerat och produktivt distansteam.

Utforska Winningtemp

winningtemp platform
Framtiden för medarbetarupplevelser

Höj prestationen med hjälp av AI

Winningtemp kopplar samman engagemang, prestation, produktivitet och tillväxt för att hjälpa ledare att skapa välfungerande, engagerade och välpresterande team.

Företag som använt Winningtemp i mer än ett år har märkt att (i genomsnitt):

  • Negativ stress minskat med 26%

  • Arbetstillfredsställelse ökat med 48%

  • Personalomsättningen minskat med 30%

employee engagement surveys
Bättre krishantering

Mät medarbetares välbefinnande

Förstå dina medarbetares behov, rädslor och orosmoment med anpassningsbara och anonyma temperaturmätningar.

Vårt Customer Success team jobbar tätt ihop med våra kunder för att se till att undersökningarna passar deras nuvarande behov och ger resultat som hjälper dina distansmedarbetare att hålla borta stressen.

employee engagement - performance management
Bättre kommunikation

Fortsätt att hålla uppriktiga samtal

Fortsätt att obehindrat hålla personliga samtal i enlighet med er arbetskultur med Winningtemps Performance Management-plattform.

Bjud in dina kollegor till regelbundna utvecklingssamtal, medarbetarsamtal och framgångsutvärderingar med vårt användarvänliga verktyg. Dokumentera samtalen och dela dem så att båda parterna kan kontrollera och godkänna dem.

Desktop
Bättre mål och avstämningar

Sätt mål och mät utvecklingen

Hjälp ditt team att sätta dags-/vecko-/månatliga och kvartalsvisa mål utan omfattande skolning.

Med vår målfunktion (som är baserad på SMART eller OKR) kan individer enkelt sätta mål, lägga till användare, infoga checklistor, ansluta målet till organisatoriska mål och uppdatera framstegen.

 

Learning Landscape
En bättre inlärningsmiljö

Uppmuntra till kompetensutveckling

Lägg till utbildningsmaterial och användbara resurser för ditt team så att de kan utveckla nya färdigheter och hålla sig uppdaterade om viktig information.

Använd vår utbildningsplattform för att ladda upp nya resurser och bjud in dina kollegor för att slutföra sessionerna i sin egen takt.