winningtemp medarbetarupplevelse

Skapa en mätbar skillnad av medarbetarupplevelsen

Inom endast ett år upplever Winningtemps kunder mätbara förändringar i arbetsglädjen,
stressnivåer och personalomsättningen.

Boka en demo

.

Gladare och mer motiverade medarbetare

Winningtemps forskningsbaserade plattform gör att du kan mäta medarbetarengagemang och arbetslivskvalitet. Använd informationen för att förbättra dem!

Vår plattform ger dig verktygen att läsa stämningen på arbetsplatsen, öka engagemanget och boosta prestationen. Med konkreta resultat som följd.

Våra kunder ser i genomsnitt att:

  • Negativ stress minskar med 26%
  • Personalomsättningen minskar med 30%
  • Arbetsglädjen ökar med 21%

Och allt det här efter bara ett år. Är du nyfiken på vilka resultat Winningtemp kan hjälpa din organisation att nå? Boka en demo!

Boka en demo

"Winningtemp ger oss förutsättningar för att utveckla verksamheten, få medarbetare engagerade och vara sina bästa jag!"

Linda Björk

HR-chef på Framtidenkoncernen

linda-bjork-web-960x540-1
Anonymous questions
Öka på arbetsglädjen

Varför ser medarbetare sitt arbete som mer tillfredsställande?

Allt handlar om syfte. Vår plattform hjälper varje medarbetare att förstå sitt syfte i förhållande till organisationens mål. Tillsammans med sina chefer kan de sätta mål, pusha sig själva att uppnå mer och påverka sitt eget arbete.

Att bli hörd är ett annat betydande - och tillfredsställande - resultat av att använda Winningtemp. Våra kunder använder plattformen som en plats för medarbetare att fritt (och anonymt) dela med sig av sina perspektiv.

Employee turnover
Minska på personalomsättningen

Varför är medarbetare mer motiverade att stanna?

Stjärnmedarbetare i organisationer vill ha två saker: Att växa professionellt och att ha möjligheten att påverka. Med Winningtemp kan medarbetare och chefer hålla de här prioriteringarna i fokus.

Våra kunder ser snabbt i temperaturmätningsfeedbacken om utveckling och mål inte prioriteras. Systemet flaggar för när det finns risk för att medarbetare håller på att lämna och ger konkreta förbättringsförslag. Ledare får tiden och verktygen de behöver för att göra skillnad och hålla medarbetare engagerade.

Weekly check-in
Minska på stressen

Varför blir arbetslivet lugnare?

Winningtemp skickar meddelanden när specifika team känner att stressen ökar.Tack vare den snabba feedbacken kan du ingripa och omfördela uppgifter eller omprioritera projekt. Såhär hjälper våra kunder sina medarbetare att prestera på topp och bibehålla en hög standard på arbetet.

Ett annat sätt som vår plattform minskar på stress är genom fortlöpande Performance Management. Regelbundna 1:1s och uppföljningar skapar en gemensam uppfattning om arbetsroller, karriärvägar och prestationsförväntningar.