TYPER AV MEDARBETARDIALOGER OCH FRÅGEMALLAR

Mall: Frågor vid medarbetarsamtal (Utvecklingssamtal)

Engagerande utvecklingssamtal är avgörande för att bygga starkare relationer med medarbetare och motivera dem. Bli av med föråldrade medarbetarundersökningar och börja jobba med agila arbetssätt genom att hålla frekventa medarbetarsamtal där ni diskuterar prestation, välmående och tillväxt. 

Ladda ner de mest effektiva frågorna vid medarbetarsamtal för att hålla produktiva utvecklingssamtal med medarbetare.

Utvecklingssamtal - winningtemp
MODERN PERFORMANCE MANAGEMENT

Håll löpande samtal

Sluta hålla traditionella, årliga eller halvårsvisa medarbetarundersökningar och optimera istället processen för ökat engagemang och produktivitet. Agilitet och flexibilitet gör att du kan bygga ett starkt team och erbjuda en utmärkt medarbetarupplevelse. 

Pågående samtal och systematiska uppdateringar hjälper både chefer och teammedlemmar att arbeta mer effektivt och med ett tydligare fokus. Å andra sidan känner sig medarbetare hörda och att de är en viktig del av företagets framgång. 

Segmentera one-on-ones i olika typer av dialoger baserat på deras syfte och varaktighet och välj rätt samtalsämnen för att få konversationen att löpa. Hämta inspiration från vår databas med mallar för medarbetarsamtalsfrågor. 

Ladda ner mallen för frågor vid medarbetarsamtal

Fyll i formuläret